Få hjälp med Kompanjoner i Katrineholm:

Avtal, processer och konfliktlösning

En viktig styrka med ett kompanjonskap är att kunna dela företagets utveckling med någon. Det finns en dynamik i att göra jobbet tillsammans. Andra sidan av myntet är risken för konflikter. Vi på LR Juph Redovisning AB i Katrineholm kan hjälpa er i med- och motgång. 

Vi hjälper er med kompanjonavtal som reglerar samarbetet – och ett framtida avslut på det. Hur beslut ska fattas, hur vinster och förluster ska hanteras, regler kring sekretess och konkurrerande verksamhet med mera. Och vi kan hjälpa er att komma stärka ur en eventuell konflikt, eller en situation där avtal inte finns.

Grunden för många konflikter är brist på kommunikation och information, eller en upplevd sådan brist. Vi fungerar som en katalysator i en sådan situation och stöttar dialogen. Hjälper till att ta fram underlag, titta närmare på konsekvenser av olika slag och strukturerar processen. En väl hanterad process kan bidra till att företaget kommer ut starkare ur konflikten och faktiskt bidra till företagets utveckling. 

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Juph Redovisning AB i Katrineholm får du:

  • Hjälp med kompanjonavtal
  • Stöd i dialogen vid konflikt
  • Stor erfarenhet av affärsrådgivning
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Peter Fhinn

Delägare
redovisningskonsult

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på LR Juph Redovisning AB i Katrineholm har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss i Katrineholm har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.

Kontakta oss