Få hjälp med Löner & Personal i Katrineholm:

Specialkunskap ger fördelar

Vikten av specialkunskap i lönefrågor har blivit mer och mer tydlig och i dag finns auktoriseringar från SRF och FAR för just lönekonsulter.

Rätt lön i rätt tid är A och O och det finns sällan så många kontrollanter som när man gör löner. När du gör 20 löner har du 20 detaljgranskare och felmarginalen är i princip noll.  

God hantering är både lönsamt, ger nöjdare medarbetare och stärker arbetsgivarvarumärket.  Med vår hjälp får du koll på att lagar och avtal följs och rutiner som kvalitetssäkrar.

Med lönefrågorna kommer dessutom ofta frågor kring arbetsrätt som exempelvis deltider, sjukfrånvaro etc. Det kan bli dyrt att göra fel och det finns mycket att vinna på att göra rätt från början. Där kan vi på LR Juph Redovisning AB i Katrineholm vara bollplank och bidra med såväl långsiktig planering som snabba svar.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på LR Juph Redovisning AB i Katrineholm får du:

  • Smarta digitala lösningar
  • Kvalitetssäkrade rutiner
  • Specialisthjälp kring lön
  • Personlig kontakt

Kontakta mig så hjälper jag dig vidare

Peter Fhinn

Delägare
redovisningskonsult

LR Online: Smart och flexibelt

Kraven vad gäller dataskydd är särskilt höga vid hantering av löner. LR Online hjälper dig följa reglerna, och gör det enkelt att hantera lönerna utan att exempelvis riskera att dela känsliga personuppgifter.

LR Online integrerar fakturering och registrering av utlägg. Du kan enkelt logga in från din dator eller mobil, till exempel för att fakturera eller registrera utlägg och reseräkningar.

Med LR Online har du också alltid tillgång till redovisning, viktig administration och företagets ekonomi online – oavsett om du är på jobbet, hemma eller på resande fot. Dessutom har du tillgång till ditt arkiv där du kan spara årsredovisningar och beslutsdokumentation.

  • Du bestämmer själv vem som ska göra vilka arbetsuppgifter.
  • Du slipper programinstallationer och uppdateringar på egen utrustning.
  • Du kan vara trygg – säkerhetskopiering sker automatiskt.
  • Du kan enkelt integrera LR Online med andra digitala tjänster.
  • Du sparar tid!

Kompetenta lönekonsulter och redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra lönekonsulter och redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens, och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Katrineholm är flera av våra konsulter auktoriserade. Vi har dessutom konsulter auktoriserade specifikt för lönefrågor.

Kontakta oss